• Hivatal

  Címe: 9554 Borgáta, Kossuth tér. 7.

  Telefon: +36 95/473-083

  Számlaszám: OTP 11747044-15423517-00000000

  Ügyfélfogadás:

  páratlan hét péntek 8:00 - 9:00

  Polgármester: Gőcze Zsanett

  Alpolgármester: Toldi Tímea, Szóka Tamás

  Jegyző: dr. Balás Endre

  Aljegyző: dr. Németh Bettina

 • Képviselőtestület

  Polgármester: Gőcze Zsanett

  Alpolgármester: Toldi Tímea, Szóka Tamás

  Képviselők: Bakodi Arnold, Penczné Péter Éva, Póczáné Pál Ilona

 • Rendeletek

  Tűzgyújtási rend

  05.01. - 10.15.-ig vasárnap 17:00-20:00 óra között, hétfőn 7:00-19:00 óra között.

  10.16. - 04.30.-ig az időjárási viszonyokat figyelembe véve bármikor.

  (Országos tűzgyújtási tilalom esetén ezen időszakokban is szigorúan tilos a tűzgyújtás.)

  Tisztelettel:

  Borgáta község önkormányzata

  Csend rendelet

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy Borgáta Község közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet szerint a kerti munkavégzést szolgáló zajkeltő gépi berendezések – különösen fűnyíró gép, sövénynyírógép, fűkasza, robotkapa, lombszívó, lombfújó, motorfűrész, gépi körfűrész, szalagfűrész, sarokcsiszoló – használata az üdülő telepen, hétköznapokon 7 órától 20 óráig, illetve szombaton 10 órától 18 óráig engedélyezett.

  Borgáta község önkormányzata

  Partnerségi egyeztetésre vonatkozó szabályzat

  Borgáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési és a településrendezési eszközök készítésekor szükséges partnerségi egyeztetésre vonatkozó szabályokat az alábbiak szerint határozza meg:

  1. A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök partnerségi egyeztetésébe eseti és állandó partnereket kell bevonni.

  2. a) A partnerségi egyeztetésbe eseti résztvevőként kell bevonni a Borgáta székhellyel, telephellyel rendelkező civil és gazdálkodó szervezeteket, egyházakat, érdekképviseleti szerveket.

  b) Az eseti résztvevőket a kormányrendeletben meghatározott véleményezési szakasz megkezdésével egy időben, a véleményezési anyag Borgáta község hirdetőtábláján történő közzétételével kell bevonni.

  c) Az eseti résztvevők a polgármesterhez címzett és Borgáta Község Önkormányzata székhelyére (9554 Borgáta, Kossuth tér 7.) eljuttatott, indokolással ellátott, írásos véleményben tehetik meg észrevételeiket a véleményezési szakasz lejártáig.

  d) A vélemények dokumentálása, nyilvántartása, valamint az el nem fogadott javaslatok indoklása, azok dokumentálása és nyilvántartása a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatalban történik. A dokumentumok ügyfélfogadási időben a Hivatalban megtekinthetők.

  3. a) A partnerségi egyeztetés során a kormányrendeletben meghatározott előzetes tájékoztatási szakasz megkezdésével egy időben az érintett lakosságot a kormányrendeletben meghatározott tartalmi elemek alapján tájékoztatni kell. A véleményezési szakaszban és a tárgyalásos eljárás során a véleményezendő anyag Borgáta község hirdetőtábláján történő kifüggesztésével kerül sor az érintett lakosság bevonására.

  b) A lakosság a polgármesterhez címzett és Borgáta Község Önkormányzata székhelyére (9554 Borgáta, Kossuth tér 7.) eljuttatott, szövegszerű, indoklással ellátott írásos véleményében teheti meg észrevételét az egyeztetési szakaszok lejártáig.

  c) A vélemények dokumentálása, nyilvántartása, valamint az el nem fogadott javaslatok indoklása, azok dokumentálása és nyilvántartása a 2. d. pont szerint történik.

  4. Elfogadásukat követően a településfejlesztési és a településrendezési eszközöket a község honlapján közzé kell tenni.

  5. Jelen szabályzat 2015. január 21.-én lép hatályba.

  Borgáta, 2015.január 22.

  Gőcze Zsanett

  polgármester

  Kapcsolódó dokumentum(ok): Adatlap javaslatokhoz

Belépés
© Borgáta község - 2017

<bwv>