Aktuális események
Korábbi események

Biztosan törölni akarja az eseményt?
(Az eseményhez tartozó képgaléria nem kerül törlésre.)

Biztosan törölni akarja a képet?

Település arculati közmeghallgatás (2019. június 21.)

Partnerek szóbeli tájékoztatására közmeghallgatással egybekötött lakossági fórum keretében kerül sor

2019. június 21-én (pénteken) 17:00 órakor

a Kultúrházban.

Napirendi javaslat

1. Tájékoztatás a településképi arculati kézikönyv és a településkép-védelmi rendelet tervezetéről

Előadó: Polgármester

Tájékoztatjuk a Tisztelt Partnereket, hogy az előzetes tervezettel kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket szóban a lakossági fórumon, a lakossági fórumtól számított 8 napon belül pedig

papír alapon a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (9545 Jánosháza, Batthyány u. 2.) személyesen vagy postán eljuttatva,

elektronikus úton a partnerseg@janoshaza.hu címre küldve

tehetik meg az adatlapon, amely átvehető a polgármestertől, a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatalban és letölthető a www.borgata.hu honlapról.

Borgáta, 2019. június 12.

Gőcze Zsanett s.k.

polgármester

Kapcsolódó dokumentum(ok): Településkép védelmi rendelet, Település arculati kézikönyv

Belépés
© Borgáta község - 2017

<bwv>